Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên chính
Thông báo công bố danh mục tài liệu tham khảo ôn thi – Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 
21/01/2019 
 
 
Liên kết website