Thanh tra
Thanh tra
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai giải pháp đột phá về công tác Thanh tra năm 2018 
08/01/2018 
 

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật và phát huy nhân tố tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật; đảm bảo chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ.

Ngày 29/12/2017, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 3541/KH-SNV triển khai giải pháp đột phá về công tác Thanh tra năm 2018 của Sở Nội vụ;

          Theo đó, trong Quý II, III và IV năm 2018, Sở Nội vụ tiến hành tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất - tập trung vào các nội dung về công tác tuyển dụng; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: KH 3541.pdfThanh Khiết-Thanh tra Sở 
Liên kết website