Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Sở Nội vụ Ninh Thuận tổ chức bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 đối với công chức, viên chức 
05/01/2018 
 

Căn cứ Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

 Ngày 22/12/2017 và ngày 02/01/2018 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ họp bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 đối với tập thể Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ-với những kết quả như sau:

           I. Kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 đối với tập thể các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở:

           1. Có 04 đơn vị xếp loại A:

- Văn phòng Sở;

- Phòng Tổ chức, công chức, viên chức;

- Phòng Cải cách hành chính;

- Ban Tôn giáo.

          2. Có 04 đơn vị xếp loại B:

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Thanh tra Sở;

- Ban Thi đua-Khen thưởng;

- Chi cục Văn thư-Lưu trữ.

            II. Kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 đối với cá nhân thuộc các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở:

 1. Văn phòng Sở: 05 công chức, người lao động xếp loại A: Nguyễn Thanh Quý, Lê Thị Ánh Sương, Lê Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Nam, Nguyễn Thị Tình. 04 công chức xếp loại B: Trần Thị Thu, Nguyễn Quốc Trình, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Hữu Đức.

                          2. Phòng Tổ chức, công chức, viên chức: 04 công chức, nhân viên xếp loại A: Trần Vũ Huy, Nguyễn Văn Hoà, Kiều Thị An, Nguyễn Thị Hiền Nhân. 02 công chức xếp loại B: Nguyễn Ngọc Thành, Trần Thị Thuý Vy.

 3. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên: 02 công chức xếp loại B: Trần Đức Lực, Trương Thị Minh Khiết. 01 công chức xếp loại C: Trịnh Lâm Hải.

 

4. Phòng Thanh tra: 03 công chức xếp loại B: Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Nguyễn Kiều Vinh, Lưu Thị Thuý Quỳnh.

 

5. Phòng Cải cách hành chính: 04 công chức, nhân viên xếp loại A: Phạm Ngọc Tiến, Huỳnh Thị Chí Huyên, Trần Hồng Phượng, Đào Nhật Đạc.

 

6. Ban Tôn giáo: 05 công chức xếp loại A: Nguyễn Tấn Thuyên, Nguyễn Tường, Huỳnh Thị Hồng Lựu, Trần Thị Hồng Phúc, Phạm Thị Kim Thuỷ.

 

7. Ban Thi đua-Khen thưởng: 04 công chức xếp loại A: Nguyễn Thị Đông Xuân, Nguyễn Thị Như Khoa, Nguyễn Thị Thanh Truyền, Nguyễn Thị Thu Hiền. 05 công chức xếp loại B: Trần Nguyễn Khắc Huy, Trương Văn Phong, Trần Đức Luận, Phạm Thái Hùng, Nguyễn Đăng Nhật.

 

         8. Chi cục Văn thư-Lưu trữ: 04 viên chức xếp loại A: Đỗ Thành Hậu, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Hồ Quỳnh Giao. 07 công chức, viên chức xếp loại B: Phạm Thị Xuân Diệu, Ngô Thị Nhung, Nguyễn Thị Út Hiền, Trần Thị Kim Loan, Đặng Lê Vinh, Đàng Chi Hiền, Trương Thế Vương. 01 viên chức xếp loại C: Võ Sinh./.
Đính kèm: TB-16-SNV.pdf
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(10/12)
(05/12)
(29/11)
(29/11)
(27/11)
(27/11)
(26/11)
(10/11)
(10/11)
(30/10)

Liên kết website