Tổ chức biên chế
Tổ chức biên chế
Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Giải bóng đá U.21 Quốc tế Cúp Báo Thanh niên lần thứ 7 năm 2013 tỉnh Ninh Thuận 
07/06/2013 
 
 
Liên kết website