Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
27/02/2020 
 

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam (Quyết định);

Theo đó, Quy định việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thực hiện theo quy định của Đảng.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế./.
Đính kèm: Quyet dinh 06.2020 cua Chinh phu.pdf
Văn Hòa, Phòng QLNS 
Liên kết website