Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường 
12/11/2019 
 

Ngày 30/9/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (Thông tư); 

Thông tư đã quy định cụ thể về hoạt động công vụ, trách nhiệm trong hoạt động công vụ, những việc không được làm trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý kỷ luật đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo, quản lý đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; khen thưởng và chế độ ưu đãi trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

        Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/11/2019 và thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường./.
Đính kèm: 18-bct.signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website