Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Quy định về cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện 
08/09/2021 
 

  Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục

cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện (Thông tư).

          Thông tư gồm 05 Chương, 38 Điều; trong đó, quy định về cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

- Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, đài truyền thanh không dây, mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ và trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện trong thời gian dưới 15 (mười lăm) ngày tại các lễ hội, sự kiện, triển lãm, hội chợ (a);

- Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các trường hợp ngoài trường hợp quy định tại điểm (a) nêu trên.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện./.
Đính kèm: ThongTu-04-Bo-TTTT-425.pdf

Tấn Lộc, Phòng HC, VT - LT 
Liên kết website