Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ 
21/02/2020 
 

           Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ (Thông tư).

          Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư quy định Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, gồm:

          1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản.

          2. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư được áp dụng đối với 07 nhóm hồ sơ, tài liệu:

          - Quản lý khoa học và công nghệ;

          - Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

          - Nghiên cứu khoa học;

          - Phát triển công nghệ;

          - Sở hữu trí tuệ;

          - Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

          - An toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

           Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2020./.
Đính kèm: 19.2019.TT.BKHCN.pdf

Xuân Diệu, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website