Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
08/10/2021 
 

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Theo đó, Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 và Điều 3 Quyết định 40/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;

b) Công chức, công chức thực hiện chế độ tập sự trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, ở huyện, thành phố; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

c) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;

d) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu phố;

đ) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: được thanh toán theo chứng từ thực tế nhưng không quá:

- 900.000 đồng/người/năm học đối với các trường hợp học sau đại học hoặc tương đương.

- 800.000 đồng/người/năm học đối với các trường hợp học đại học hoặc tương đương.

- 1.000.000 đồng/người/khóa học đối với các trường hợp học cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

- 500.000 đồng/người/khóa học đối với các trường hợp học trung cấp lý luận chính trị hoặc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp.

- 300.000 đồng/người/khóa học đối với các trường hợp học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính.

- 80.000 đồng/người/khóa học đối với các trường hợp bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 01 tháng) hoặc bồi dưỡng khác, trường hợp học từ 2 khóa bồi dưỡng trở lên/năm (không bao gồm các khóa bồi dưỡng lớp trung cấp lý luận chính trị hoặc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính và Chuyên viên, Cán sự) được thanh toán không quá 200.000 đồng/người.

b) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung:

- Ngoài tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày, theo lịch của cơ sở đào tạo, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

c) Chi hỗ trợ đi lại từ cơ quan đến nơi học tập:

- Ngoài tỉnh: thanh toán theo quy định hiện hành về khoản tiền tàu, xe đi công tác: bao gồm một lượt: đi và về/khóa đào tạo, bồi dưỡng và nghỉ lễ, Tết trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

- Trong tỉnh: 50.000 đồng/người/lượt đi và về nhưng không quá 200.000 đồng/người/khóa học, đợt học theo lịch tập trung của cơ sở đào tạo và chỉ áp dụng đối với trường hợp đăng ký hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

d) Chi hỗ trợ thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ):

- Ngoài tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày theo lịch của cơ sở đào tạo, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

đ) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo theo các chính sách, chế độ quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc: 500.000 đồng/tháng; nếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng thì được hỗ trợ thêm: 50.000 đồng/tháng.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 10 năm 2021./.
Đính kèm: QD-sua-doi-40-ve-muc-ho-tro-dao-tao-67-2021.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website