Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, quản lý bảo vệ rừng 
14/01/2021 
 

Ngày 28 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định về phạm vi áp dụng; mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:

- Phạm vi áp dụng:

+ Viên chức chuyên ngành khuyến nông thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về khuyến nông làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ về khuyến nông.

+ Viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật về lâm nghiệp làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông:

+ Khuyến nông viên chính (hạng II), Mã số: V.03.09.25.

+ Khuyến nông viên (hạng III), Mã số: V.03.09.26.

+ Kỹ thuật viên khuyến nông (hạng IV), Mã số: V.03.09.27.

- Chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng:

+ Quản lý bảo vệ rừng viên chính (hạng II), Mã số: V.03.10.28.

+ Quản lý bảo vệ rừng viên (hạng III), Mã số: V.03.10.29.

+ Kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng (hạng IV), Mã số: V.03.10.30.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2021./.
Đính kèm: 18 TT BNN.pdf

Văn Hòa, Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(25/02)
(23/02)
(22/02)
(22/02)
(19/02)
(19/02)
(08/02)
(08/02)
(05/02)
(05/02)

Liên kết website