Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số 
23/12/2020 
 

Ngày 08/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (Nghị định);

Trong đó, tại Điều 5 của Nghị định quy định về quyền và nghĩa vụ của người học theo chế độ cử tuyển:

- Người học theo chế độ cử tuyển có những quyền:

+ Được thông tin đầy đủ về chế độ cử tuyển;

+ Được cấp học bổng, miễn học phí và hưởng các chế độ ưu tiên khác theo quy định hiện hành của Nhà nước trong thời gian đào tạo;

+ Được tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Người học theo chế độ cử tuyển có những nghĩa vụ:

+ Cam kết trước khi được cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cử đi học trở về làm việc tại địa phương sau khi tốt nghiệp;

+ Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của các cơ sở giáo dục; hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại Điều 9 của Nghị định;

+ Bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 13 của Nghị định.

  Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/01/2021 và thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ./. 
Đính kèm: 141 NDCP.pdf
Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(25/02)
(23/02)
(22/02)
(22/02)
(19/02)
(19/02)
(08/02)
(08/02)
(05/02)
(05/02)

Liên kết website