Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam 
28/12/2020 
 

Ngày 15/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNV về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam (Thông tư);

Theo đó, Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam để thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam do các Bộ, ngành thực hiện, gồm: Việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Căn cứ quy định tại Thông tư; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hướng dẫn các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện hệ thống biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2021./.
Đính kèm: 7 TTBNV.pdf
Lâm Hải - Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(25/02)
(23/02)
(22/02)
(22/02)
(19/02)
(19/02)
(08/02)
(08/02)
(05/02)
(05/02)

Liên kết website