Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Quy định bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 
27/11/2020 
 

  Ngày 28/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin (Thông tư), gồm 10 điều;

          Trong đó, Điều 3 của Thông tư quy định nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp:

            - Việc bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 02/2018/TT-BNV phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định.

          - Khi bổ nhiệm từ chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

            Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2020./.
Đính kèm: 
29 TT-BTTTT.PDF
Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website