Thanh tra
Thanh tra
Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ Ninh Thuận 
26/12/2018 
 

Ngày 17/12/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 236/QĐ-SNV quy chế tiếp công dân tại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Quy chế quy định việc tổ chức tiếp công dân như sau:

- Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Sở Nội vụ, nếu ngày tiếp công dân của Giám đốc trùng vào các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất không tổ chức tiếp công dân được theo lịch thì thông báo thay đổi lịch tiếp công dân công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết công khai tại phòng tiếp dân ít nhất trước 02 ngày làm việc so với lịch tiếp công dân.

- Chánh Thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở trong công tác tổ chức tiếp công dân; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tổ chức tiếp công dân khi công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị hướng dẫn giải quyết; tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân.

- Địa điểm của Phòng tiếp công dân được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ (số 26A, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

- Thời gian tiếp công dân:

          + Buổi sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30;

          + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.
Đính kèm: QD236.pdf
Nguyễn Kiều Vinh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website