Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
QĐ ban hành quy chế về định mức chi tiêu và phân phối thu nhập trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh NT 
29/07/2020 
 
 
Tin đã đưa

Liên kết website