Tôn giáo
Tôn giáo
Phong phẩm một số chức sắc Cao đài tại tỉnh Ninh Thuận 
27/02/2018 
 

Ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện trong quá trình hành đạo của các chức sắc và đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh. Ngày 25/12/2017, Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh đã đăng ký theo quy định của pháp luật và thực hiện việc phong phẩm 09 chức sắc Cao đài tại tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Phong phẩm Giáo hữu:

- Bà Lê Thị Hắc, sinh năm 1942, thường trú tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

2. Phong phẩm Lễ sanh:

- Bà Nguyễn Thị Truyền, sinh năm 1948, thường trú tại phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Bà Nguyễn Thị Mại, sinh năm 1941, thường trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1946, thường trú tại phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Nguyễn Hoàng Mây, sinh năm 1961, thường trú tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Phạm Văn Hóa, sinh năm 1970, thường trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Lê Kim Hưng, sinh năm 1951, thường trú tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

- Ông Nguyễn Đức Kim, sinh năm 1954, thường trú tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

         - Ông Huỳnh Ổn, sinh năm 1949, thường trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Đính kèm: Văn bản số 06.93.HT.VT.pdf
Kim Thủy, Ban Tôn giáo 
Liên kết website