Rèn đức luyện tài
Rèn đức luyện tài
Phòng Tổ chức bộ máy báo cáo mô hình “Rèn đức, luyện tài” 
05/04/2019 
 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Rèn đức, luyện tài” của Đảng bộ Sở Nội vụ; ngày 01/4/2019, Phòng Tổ chức bộ máy báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và công nhận xếp hạng đối với các cơ quan, đơn vị.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ.

Chuyên viên Đào Nhật Đạc trình bày báo cáo tại buổi sinh hoạt

Chuyên viên Đào Nhật Đạc, đại diện Phòng Tổ chức bộ máy báo cáo một số nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định, phê duyệt đề án kiện toàn tổ chức bộ máy; Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, Khung năng lực vị trí việc làm và công nhận xếp hạng đối với một số cơ quan, đơn vị. Theo đó, cá nhân đã báo cáo những kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của bản thân trong năm 2018; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVBCH Đảng bộ tỉnh,

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi sinh hoạt

        Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhận xét nội dung báo cáo cơ bản đáp ứng yêu cầu đối với người báo cáo; đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian đến các đồng chí được chọn trình bày báo cáo cần thể hiện nổi bật, sâu sắc nội dung liên quan đến nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới./.
Nhật Đạc - Phòng Tổ chức bộ máy  
Liên kết website