Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Phối hợp, báo cáo kết quả triển khai các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố 
30/05/2019 
 
Nội dung: 1834 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website