Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Phối hợp rà soát, khảo sát nhu cầu tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị dành cho can bộ quản lý của ngành Giáo dục - Đào tạo 
10/10/2018 
 
Nội dung: 3069 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website