Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh 
10/03/2020 
 

Ngày 27/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 533/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với mục đích tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và không để xảy ra ùn tắt giao thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban An toàn giao thông cấp xã”;

        Trên cơ sở Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn và trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện phong trào thi đua, xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.
Đính kèm: KHUB533_signed.pdf
Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website