Tôn giáo
Tôn giáo
Ninh Thuận không tổ chức lễ hội Katê năm 2021 
30/09/2021 
 

Lễ hội Katê năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn trong tỉnh Ninh Thuận dự kiến diễn ra từ ngày 04/10/2021 đến ngày 07/10/2021. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng và đồng bộ các chỉ đạo về công tác phòng chống, dịch Covid-19 theo Công điện số 6741/CĐ-VPCP ngày 22/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro và còn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại huyện Ninh Phước, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Ngày 28/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 5187/UBND-VXNV về tổ chức lễ hội Katê năm 2021 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Không tổ chức tất cả các hoạt động lễ hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí… tại các đền, tháp Chăm, các cơ sở thờ tự, các tộc, họ và nơi công cộng trong thời gian lễ hội Katê năm 2021. Tại mỗi gia đình, chỉ thực hiện nghi lễ Katê trong phạm vi gia đình; không tập trung đông người; không tổ chức tiệc, mời khách tham dự, kể cả người thân trong gia đình từ nơi khác đến.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh phối hợp triển khai một số nhiệm vụ có liên quan nhân dịp lễ hội Katê năm 2021./.
Đính kèm: VB.5187.UBND-VXNV-863.pdf
Kim Thủy- Phòng Tôn giáo 
Liên kết website