Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
NINH THUẬN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: 9 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
25/06/2020 
 

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong thời gian qua, Ninh Thuận đã có những bước phát triển nhanh, mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt và đạt được nhiều kết quả trong CCHC phục vụ công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung.

1. Thành tựu cải cách hành chính của Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2019

Cùng với phát triển kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, CCHC là một trong ba khâu đột phá chiến lược đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững được Đảng và Chính phủ xác định trong giai đoạn 2011 - 2020. Công tác CCHC được tỉnh Ninh Thuận triển khai một cách đồng bộ, toàn diện ở các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách tư pháp; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; xã hội hóa dịch vụ công; ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý TTHC và đạt được những kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các giao dịch.

Về cải cách TTHC, tỉnh Ninh Thuận thường xuyên rà soát, hoàn thiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở, ban, ngành và địa phương. Tính riêng trong năm 2019, tổng số lượng TTHC đã được rà soát, chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh là 1.902 thủ tục.

Mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các Sở, ban, ngành và địa phương được áp dụng rộng rãi. Năm 2019, toàn tỉnh Ninh Thuận có 18/18 Sở, ngành cấp tỉnh, 07/07 huyện, thành phố và 65/65 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC.

Đưa vào vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tháng 7/2019, nhằm tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp và trực tuyến; hướng dẫn thực hiện TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC. Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế phát sinh chi phí không chính thức khi thực hiện TTHC;…

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, đến năm 2019 toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 3.620 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 74 dịch vụ công mức độ 4 của các Sở, ngành và địa phương được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

2. Kết quả CCHC của Ninh Thuận qua góc nhìn của các chỉ số đo lường CCHC

Hình 1: Điểm số và xếp hạng chỉ số PAR INDEX tỉnh Ninh Thuận

giai đoạn 2012 - 2019

Những nỗ lực trong công tác CCHC của Ninh Thuận được ghi nhận và đánh giá cao trên các bảng xếp hạng đánh giá công tác CCHC quốc gia. Qua 8 năm Bộ Nội vụ tổ chức đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX), tỉnh Ninh Thuận luôn có Chỉ số CCHC đạt trên 75%.

Hình 2: Điểm số và xếp hạng chỉ số PCI Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2019

Giai đoạn 2011 - 2019, điểm số PCI Ninh Thuận có sự tăng trưởng mạnh mẽ, bình quân hằng năm điểm số PCI của Ninh Thuận tăng trưởng 1,75% (tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nước là 1,20%/năm). Chênh lệch so với trung vị giảm từ mức -2,43 điểm năm 2011 xuống còn -0,24 điểm năm 2019. Khoảng cách giữa Ninh Thuận với trung bình top 11-20 giảm từ 5,71 điểm năm 2011 xuống mức 2,22 điểm năm 2019. Mục tiêu xếp hạng trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới của tỉnh Ninh Thuận là có thể đạt được khi tiếp tục duy trì đà cải cách như trên.

          Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI Ninh Thuận 2018 - 2019), đây là một bộ công cụ được dùng để đánh giá những khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các Sở, ngành và địa phương. Qua đó góp phần cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh và CCHC, phục vụ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác trong tỉnh. Việc triển khai đánh giá DDCI thường niên sẽ tạo nên một kênh thông tin, giám sát hữu hiệu giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ hành chính công./.

TS. Nguyễn Đức Nhật, Nhóm nghiên cứu Indochina Survey 
Tin đã đưa
(02/10)
(24/09)
(15/09)
(18/08)
(18/08)
(28/07)
(17/07)
(08/07)
(07/07)
(06/07)

Liên kết website