Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
NẾP SỐNG GIẢN DỊ VÀ KHOA HỌC CỦA HỒ CHÍ MINH 
06/07/2015 
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người kiến trúc nên Nhà nước Cách mạng Việt Nam. Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra thời đại mới của dân tộc Việt Nam, hình thành con người Việt Nam mới với những giá trị tư tưởng và tinh thần cao quý.

Xã hội Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là xã hội đề cao các giá trị tinh thần, những quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Trong xã hội ấy, có biết bao nhiêu chiến sỹ dũng cảm bảo vệ Tổ quốc, những con người lao động nhiệt tình xây dựng đất nước, những con người quên mình chăm lo lợi ích chung của nhân dân.

Một nhà lãnh đạo đã nói: Để hiểu sự nghiệp Hồ Chí Minh, chúng ta hãy đến với con người Hồ Chí Minh. Vâng, nói đến Bác là chúng ta nhớ đến ngay tấm gương đạo đức Cách mạng sáng ngời của Người. Và trong muôn vàn câu chuyện kể về Người, câu chuyện đáng nhớ và đáng quý nhất vẫn là câu chuyện về “Nếp sống giản dị và khoa học trong sinh hoạt của Hồ Chủ Tịch”.

Sinh thời, để tiết kiệm thời gian, Bác dạy “Ai mang vàng vứt đi là người điên rồ. Ai mang thời giờ vứt đi là người ngu dại”. Từ Chủ tịch Chính phủ cho đến người chạy giấy, người quyét dọn trong một cơ quan nhỏ, đều là những người ăn lương của dân, làm việc cho dân… làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ về sớm. Phải nhớ rằng: “Dân đã lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những giờ đó. Ai lười biếng tức lừa gạt dân”.

15 năm cuối ở Hà Nội, lúc dân đói, kinh tế còn khó khăn, Bác đã thực hiện: Chiều thứ 7 hàng tuần ăn cháo để tiết kiệm thêm một chút gạo cho người nghèo. Dân, cán bộ ăn cơm độn ngô, khoai, sắn bao nhiêu phần trăm, thì Bác cũng thực hiện bấy nhiêu phần trăm. Khi đi công tác, bác chỉ mang cơm nắm với muối vừng.

Đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Chớ có hiểu lầm, Bác Hồ sống khắc khổ theo kiểu nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống tiết kiệm, thanh bạch trong đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ, ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất càng giản dị, thì càng phù hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là cuộc sống thật sự văn minh mà Bác Hồ đã nêu gương sáng”.

 Những tấm gương ấy giúp chúng ta học tập nhiều về Bác.

Đó là việc thực hành tiết kiệm: tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương hình thức.

Đó là muốn làm chuyện lớn thì phải bắt đầu từ chuyện nhỏ, phải biết lên kế hoạch, sắp xếp thời gian khoa học để công việc đạt hiệu quả cao.

Đó là việc chấp hành giờ giấc nghiêm túc, tránh tình trạng sử dụng lãng phí thời gian, tôn trọng người khác cũng chính tôn trọng bản thân mình.

        Trãi qua thời gian, lịch sử biến thiên, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi. Tuy Bác đã đi xa, nhưng con cháu vẫn hàng ngày tìm về cái đẹp cuộc đời Bác nêu gương để trau chuốt cái đẹp cho đời. “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là học tập và làm theo những mẫu mực cao đẹp đó của Người./.
Ngô Thị Nhung (Sưu tầm), Chi cục Văn thư – Lưu trữ 
Liên kết website