Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Một số quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
11/06/2019 
 

Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư);

Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về các nội dung sau:

1. Về tuyển dụng và nâng ngạch công chức;

2. Về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

4. Về chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019.
Đính kèm: Thong tu so 03-2019_TT-BNV.pdf


Lâm Hải, Phòng QLNS 
Liên kết website