Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Liên hệ, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp cấp chứng chỉ của Trường Bồi dưỡng cán bo tài chính 
17/05/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Tiếp nhận Công văn số 158/BDCB-QLĐT ngày 04/5/2019 của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính về việc liên hệ, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng các lớp cấp chứng chỉ;

Theo đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu hợp tác, đăng ký mở lớp hoặc cử học viên tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trường gửi công văn trực tiếp về Phòng Quản lý đào tạo và khoa học của Trường (không liên hệ hoặc làm việc với các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, các cá nhân thuộc Trường) theo địa chỉ:

-  Phòng Quản lý đào tạo và khoa học, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

+ Địa chỉ: Số 291 – Ngõ 343 – Phố Đội Cấn – Quận Ba Đình – TP Hà Nội;

+Điện thoại: 024.32321669; Email: phongdaotaocbtc@gmail.com

Sở Nội vụ thông tin và đăng toàn bộ Công văn số 158/BDCB-QLĐT nêu trên để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân cập nhật và liên hệ, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng – nếu có nhu cầu./.
Đính kèm: 158 BDCB.pdf

Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website