Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
06/09/2018 
 

Sáng ngày 31/8/2018, Sở Nội vụ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018). Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Châu Thị Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể công chức, viên chức của Sở Nội vụ.

Description: C:\Users\use\Pictures\20180831_080500.jpg

Quang cảnh buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Kim Dũng - Phó Giám đốc Sở đã ôn lại chặng đường lịch sử 73 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, rất vẻ vang của dân tộc ta. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên Ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Lê Kim Dũng, Phó Giám đốc Sở ôn lại 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu để giành độc lập cho đất nước. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức của Sở Nội vụ luôn nêu cao tinh thần yêu nước, giữ nước bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đúng quy định của pháp luật; luôn đề cao cảnh giác trước những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; thường xuyên học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu của mỗi công chức, viên chức trong hoạt động công vụ cũng như tại gia đình./.

Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở phát biểu tại buổi họp mặt
Quốc Trình, Thanh tra Sở 
Liên kết website