Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
13/08/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 06/8/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.    

Qua kiểm tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm đối với 02 trường hợp với quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 68 trường hợp theo quy định; thực hiện việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh.

Description: D:\hinh dai truyen hinh.jpg

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình  

          Tổ Kiểm tra đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức./.
Thúy Quỳnh – Phòng Thanh tra 
Liên kết website