Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh 
18/09/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 17/9/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh.    

Qua kiểm tra, Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện xét tuyển viên chức năm 2019 đối với 06 trường hợp (với quy trình xét tuyển thực hiện đảm bảo theo quy định); thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 36 trường hợp theo quy định.

Description: C:\Users\QUYNH\Downloads\331788c69d2662783b37.jpg 

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh
tại buổi làm việc với Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh

          Tổ Kiểm tra đề nghị Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh tiếp tục tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ viên chức./.

Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website