Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh 
30/05/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 23/5/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Thanh tra tỉnh.         

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 27 trường hợp tại Công văn số 673/TTT-VP ngày 03/12/2018 theo quy định; lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân, xây dựng quy chế và lịch tiếp công dân của lãnh đạo.

Tuy nhiên, đơn vị chưa kịp thời cập nhật bổ sung các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh 
         Tổ Kiểm tra đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức; đồng thời, kịp thời khắc phục tồn tại qua kiểm tra./.

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra   
Liên kết website