Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường 
23/06/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 18/6/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường.    

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 15 trường hợp là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở về quy trình, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 34 trường hợp theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn  văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trễ hạn so với thời gian quy định.

Description: E:\quynh 2020\hinh so ke hoach.jpg

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

          Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định./.

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website