Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ 
29/06/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 25/6/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ.    

Qua kiểm tra, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện bổ nhiệm đối với 05 trường hợp là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở- về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 18 trường hợp theo quy định.

Tuy nhiên, có 03 trường hợp công chức, viên chức chưa đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

          Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chứcđồng thời, khắc phục tồn tại nêu trên và báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định./.
Thanh Khiết- Phòng Thanh tra 
Liên kết website