Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 
21/06/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh; Kế hoạch số 05/KH-TKTr ngày 03/01/2018 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2018.

Ngày 14/6/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã thực hiện kiểm tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.        

Qua kiểm tra, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã xây dựng dự thảo Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm; thực hiện bổ nhiệm lại 05 viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định; phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hằng tuần đối với viên chức; thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị; ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện nghiêm việc chấp hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; ban hành quy chế tiếp công dân và thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, đơn vị chưa mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; một số biểu mẫu đánh giá phân loại viên chức thực hiện chưa đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh.       

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

         Tổ Kiểm tra đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục tồn tại qua kiểm tra./.

Thúy Quỳnh-Thanh tra Sở 
Liên kết website