Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông 
15/03/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 14/3/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông.        

Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 21 trường hợp tại Công văn số 577/BQLDA ngày 30/11/2018 theo quy định,...Tuy nhiên, đơn vị chưa xây dựng quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân của lãnh đạo; chưa lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân.     

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông

        Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra   
Liên kết website