Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
21/08/2020 
 

Thực hiện Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và Kế hoạch số 1423/KH-TKTr ngày 17/5/2020 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. Ngày 20/8/2020, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) thực hiện kiểm tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.    

Qua kiểm tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Ban) thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đã thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 04 trường hợp với quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hằng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 13 trường hợp theo quy định; thực hiện việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh; xây dựng quy chế, lịch tiếp công dân của lãnh đạo Ban, bố trí phòng tiếp công dân và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

      Tổ Kiểm tra đề nghị Ban tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức./.
Thanh Khiết - Phòng Thanh tra  
Liên kết website