Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa 
18/04/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/01/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.  

Ngày 11/4/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa.  

Qua kiểm tra, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; triển khai thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 28 trường hợp tại đơn vị theo quy định,...

Tuy nhiên, đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại chưa đầy đủ các biểu mẫu đối với viên chức được quy định tại Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh.

 

    Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa

           Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.
Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website