Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận 
18/09/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/7/2019 của Hội đồng Thi đua-  Khen thưởng tỉnh; sáng ngày 06/9/2019, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.  

          Tại buổi làm việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

   

Quang cảnh buổi làm việc tại Bệnh vin Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, ông Trần Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã biểu dương Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung chương trình và kế hoạch kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019 Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng xét sáng kiến, ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của đơn vị.

       Để nâng cao hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng hướng về cơ sở, cá nhân tham gia trực tiếp, tôn vinh - khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu - điển hình trong các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.
Trần Đức Luận- Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website