Văn thư Lưu trữ
Văn thư Lưu trữ
Kiểm tra công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn 
09/10/2018 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2368/KH-SNV ngày 10/8/2018 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính.

Từ ngày 25/9 đến ngày 26/9/2018, Tổ Kiểm tra công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính (Tổ Kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn.

Qua kiểm tra, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn thực hiện tương đối tốt công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ địa chính. Đơn vị đã xây dựng các loại tài liệu, hồ sơ địa chính như: Bản đồ địa chính, Sổ mục kê, Sổ địa chính, Sổ theo dõi đăng ký đất đai; đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và đưa vào sử dụng từ năm 2004. Tổ Kiểm tra thực hiện kiểm tra 10/28 Sổ địa chính với 04/04 Sổ mục kê và 80/6.596 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu, nhận thấy các thông tin có sự thống nhất với nhau và thực hiện cập nhật đầy đủ nội dung của từng tài liệu, hồ sơ theo quy định. Tuy nhiên, việc cập nhật hồ sơ địa chính, Sổ đăng ký theo dõi biến động đất chưa được thường xuyên, liên tục để theo dõi kịp thời những biến động mới nhất trong quá trình quản lý nhà nước về đất đai.

Description: C:\Users\Quy_Chanh_Van_Phong\Desktop\1111111111.jpg

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND thị trấn Tân Sơn

Tổ Kiểm tra đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra./.

Út Hiền, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website