Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc 
26/08/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.

Ngày 22/8/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.   

Qua kiểm tra, UBND huyện Thuận Bắc thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 02 trường hợp đảm bảo về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định; thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức, viên chức; đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 84 trường hợp.

Tuy nhiên, thực hiện trễ hạn 01 văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh (Công văn số 2471/UBND-TCDNC ngày 14/6/2016 về việc xử lý các vấn đề liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh); hiện nay, UBND huyện đã có Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 27/6/2019 triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2471/UBND-TCDNC.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh KLKCHC tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Thuận Bắc

Tổ Kiểm tra đề nghị UBND huyện Thuận Bắc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời khắc phục các tồn tại qua kiểm tra./.

Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra     
Liên kết website