Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng Phát triển kinh tế 
31/01/2018 
 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Kế hoạch số 106/KH-TKTr ngày 11/01/2018 của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2018.

  Ngày 30/01/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Văn phòng Phát triển kinh tế trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Qua kiểm tra, Văn phòng Phát triển kinh tế không có công chức, viên chức uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc; Đã thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc; thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức, viên chức; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thành lập Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức cho công chức, viên chức ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; niêm yết công khai thủ tục hành chính.

 

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

 tại buổi làm việc với Văn phòng Phát triển kinh tế

Tuy nhiên, đơn vị chưa niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo công văn hướng dẫn số 16/VPUB-KSTTHC ngày 02/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

           Tổ Kiểm tra đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt đến đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục những tồn tại, thiếu sót qua kiểm tra./.
Thanh Khiết - Thanh tra Sở 
Liên kết website