Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh 
20/02/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 283/KH-TKTr ngày 24/01/2019 của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận về Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2019.

  Ngày 18/02/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh.

Qua kiểm tra, cán bộ, công chức của đơn vị chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; thực hiện đeo thẻ công chức theo quy định và không có trường hợp cán bộ, công chức hút thuốc, uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với UBND xã Phước Ninh

         Tổ Kiểm tra đề nghị UBND xã Phước Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; đồng thời, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định./.
Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra  
Liên kết website