Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND phường Bảo An và UBND xã Nhơn Sơn 
31/01/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 283/KH-TKTr ngày 24/01/2019 của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận về Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2019.

  Trong 02 ngày 28 và 29/01/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại UBND phường Bảo An và UBND xã Nhơn Sơn.    

  Qua kiểm tra, UBND phường Bảo An và UBND xã Nhơn Sơn không có cán bộ, công chức uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với UBND phường Bảo An

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với UBND xã Nhơn Sơn

Tuy nhiên, UBND phường Bảo An còn 04/22 cán bộ, công chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định (chiếm tỷ lệ 18,18%); UBND xã Nhơn Sơn còn 03/22 cán bộ, công chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định (chiếm tỷ lệ 13,64%).  

          Tổ Kiểm tra đề nghị UBND phường Bảo An và UBND xã Nhơn Sơn tiếp tục quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, nhất là xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ, công chức vi phạm giờ giấc làm việc./.
Thúy Quỳnh, Phòng Thanh tra 
Liên kết website