Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn 
25/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.

Ngày 19/9/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn.    

Qua kiểm tra, Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; đã triển khai thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh KLKCHC tỉnh tại buổi làm việc với Trường THPT Lê Duẩn

Tuy nhiên, việc thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ còn chưa đầy đủ đối với một số trường hợp viên chức.

          Tổ Kiểm tra đề nghị Trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời, khẩn trương có văn bản lần 2 gửi các cơ sở đào tạo để xác minh bằng chuyên môn, bằng Trung học Phổ Thông và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của các viên chức thuộc Trường./.
     Thúy Quỳnh - Phòng Thanh tra       
Liên kết website