Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Trường THCS, THPT Bác Ái 
25/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2019.

Ngày 18/9/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Trường THCS, THPT Bác Ái.    

Qua kiểm tra, Trường THCS, THPT Bác Ái thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị tuyển dụng 04 viên chức, đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, năm; ban hành nội quy, quy chế làm việc; đã triển khai thực hiện thẩm tra văn bằng, chứng chỉ 25 trường hợp.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng còn thiếu sót là chưa gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển cho người dự tuyển theo quy định.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh KLKCHC tỉnh tại buổi làm việc với Trường THCS, THPT Bác Ái

            Tổ Kiểm tra đề nghị Trường THCS, THPT Bác Ái tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ viên chức của trường; đồng thời, kịp thời khắc phục thiếu sót qua kiểm tra./.
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website