Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
21/05/2018 
 

Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 05/KH-TKTr ngày 03/01/2018 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh năm 2018.

Ngày 16/5/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.        

Qua kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã xây dựng Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm; thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 10 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo quy định; phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; đánh giá, phân loại đối với công chức hàng tháng, quý, năm; ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện nghiêm việc chấp hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; ban hành quy chế, lịch tiếp công dân, thực hiện mở sổ theo dõi tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định,... Tuy nhiên, đơn vị chưa có báo cáo đánh giá, nhận xét về kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị theo quy định; chưa niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo công văn hướng dẫn số 16/VPUB-KSTTHC ngày 02/01/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (đơn vị đã khắc phục ngay thời điểm kiểm tra).   

                Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

         Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức; đồng thời, kịp thời khắc phục tồn tại qua kiểm tra./.

Thúy Quỳnh-Thanh tra Sở   
Liên kết website