Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo 
05/02/2018 
 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Kế hoạch số 106/KH-TKTr ngày 11/01/2018 của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2018.

  Ngày 02/02/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Qua kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo không có công chức uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc; Đã ban hành nội quy, quy chế làm việc; thành lập tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức cho công chức ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện phân công nhiệm vụ đối với từng công chức; niêm yết công khai thủ tục hành chính; xây dựng quy chế, lịch tiếp công dân và niêm yết tại đơn vị; bố trí địa điểm, cử người tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh

tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Tuy nhiên, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như sau: có 04/50 công chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định (chiếm tỷ lệ 08%); chưa thực hiện việc xây dựng Kế hoạch công tác tuần đối với từng công chức; chưa niêm yết công khai nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo công văn hướng dẫn số 16/VPUB - KSTTHC ngày 02/01/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

          Tổ Kiểm tra đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt đến đội ngũ công chức của đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, nhất là xử lý nghiêm đối với các trường hợp công chức vi phạm giờ giấc làm việc./.
Thanh Khiết - Thanh tra Sở 
Liên kết website