Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp 
23/09/2019 
 

Thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch 391/KH-TKTr ngày 01/02/2019 của Tổ Kiểm tra về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019.

  Ngày 12/9/2019, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp.

  Qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp thực hiện tương đối tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính: Đơn vị đã thực hiện phân công, phân nhiệm, xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng viên chức; đánh giá, phân loại đối với viên chức hàng tháng, quý, nămban hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện nghiêm việc chấp hành hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện triển khai và thẩm tra văn bằng, chứng chỉ đối với 16 trường hợp; tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, đơn vị chưa xây dựng lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban; chưa lập sổ theo dõi công tác tiếp công dân.

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với

BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp

          Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục tồn tại nêu trên và báo cáo kết quả về Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh - thông qua Sở Nội vụ theo quy định./.
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website