Thanh tra
Thanh tra
Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc 
24/01/2018 
 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Kế hoạch số 106/KH-TKTr ngày 11/01/2018 của Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - đợt 1 năm 2018.

Ngày 23/01/2018, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh (Tổ kiểm tra) đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiến hành kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc. 

Qua kiểm tra, Ban Dân tộc không có công chức uống rượu, bia (hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương) trong giờ làm việc; đã thực hiện phân công, phân nhiệm đối với từng công chức; ban hành nội quy, quy chế làm việc; thành lập Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức cho công chức ký cam kết thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng kế hoạch công tác hàng tuần đối với từng công chức; thực hiện đánh giá, phân loại công chức hàng tháng, quý, năm; xây dựng quy chế tiếp công dân và hồ sơ tiếp công dân được lưu theo quy định.

 

 

Tổ Kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh tại buổi làm việc với Ban Dân tộc

 

Tuy nhiên, đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế: có 01/14 công chức đi làm việc trễ so với thời gian quy định (chiếm tỷ lệ 07%); chưa xây dựng Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ban theo quy định.

          Tổ Kiểm tra đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục quán triệt đến đội ngũ công chức của đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra, nhất là xử lý nghiêm đối với trường hợp công chức vi phạm giờ giấc làm việc./.
Nguyễn Kiều Vinh-Thanh tra Sở 
Liên kết website