Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
07/12/2020 
 

Chiều ngày 03/12/2020, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp (gồm các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Nông  nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân dụng và công nghiệp; Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước; Ban Quản lý Vườn Quốc gia: Núi Chúa và Phước Bình) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp (Khối thi đua).

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020 các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do tỉnh phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nổi bật là: Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19; thi đua cao điểm “chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV” nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị- tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2020 đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông; bầu chọn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm Trưởng khối, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó khối thi đua năm 2021./.
Như Khoa - Ban TĐKT 
Liên kết website