Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 
07/07/2020 
 

Sáng ngày 23/6, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội (gồm các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Dân tộc; Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận và Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Mười, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội (Khối thi đua).

Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình,

Trưởng Khối thi đua phát biểu khai mạc Hội nghị sơ kết

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và Bộ, ngành phát động, 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, nổi bật là: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020”; “Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; đợt thi đua “phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020”; phong trào “chung tay phòng, chống dịch COVID-19”.

Ông Nguyễn Văn Mười - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết

 

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã đi vào nền nếp, hoạt động thi đua, khen thưởng có hiệu quả với những thành tích thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; Thông qua hoạt động thi đua của Khối thi đua, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

          Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích làm rõ những kết quả, thành tích đạt được và những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua của Khối trong 6 tháng đầu năm 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020./.
Đức Luận - Phòng Quản lý nhân sự 
Liên kết website