Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 
26/12/2019 
 

Ngày 20/12/2019, tại Sở Tư pháp, Khối thi đua các cơ quan Nội chính (Khối thi đua) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Khối thi đua gồm 10 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự và Trại giam Sông Cái.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua

Năm 2019, hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đã chủ động xây dựng nội dung, chỉ tiêu thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua yêu nước năm 2019 đã được cấp ủy các cơ quan trong Khối thi đua quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành. Qua thực hiện các phong trào thi đua - công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện, không có trường hợp tham nhũng, tiêu cực xảy ra; công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, đã đem lại kết quả tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao Cờ Trưởng khối thi đua năm 2020 cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2019, các đại biểu thống nhất bình xét suy tôn Sở Tư pháp để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2019; Trại giam Sông Cái nhận Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; bầu chọn Cục Thi hành án Dân sự tỉnh làm Trưởng khối, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm Phó khối thi đua năm 2020./.
Trương Văn Phong, phòng QLNS   
Liên kết website